• 10 lý do bạn không có việc làm

    1. Bạn sẽ không bao giờ đạt được giá trị của mình Nhân viên hiếm khi hài lòng với số tiền họ kiếm được. Nhà tuyển dụng cảm thấy họ nên.