TUYỂN NAM GIÁM ĐỐC MIỀN KINH DOANH BÊN SƠN 

Mã công việc: 2236
Mức lương : Thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– Lương thỏa thuận khi phỏng vấn
– Có kinh nghiệm bên sơn
– Đã từng làm quản lý từ 1 đến 3 năm
– tốt nghiệp đại họcbkinh tế, quản trị ,maketting ,…
– Làm giờ hành chính
– Làm giờ hành chính ,nghĩ chủ nhật
– Điều phối và giám sát nhân viên
– Phân lịch ,theo dõi doanh số ,áp doanh số từng tuyến
– TẠI BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ