Thợ Chính ( Stylist )

Mã công việc: 2615
Mức lương : 7 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-30

Thông tin mô tả

– Số lượng : 08 .
– Yêu cầu cắt tốt các kiểu tóc nam hiện tại và cổ điển, biết xử lý hoá chất ( uốn, nhuộm, duỗi )
– Tay nghề còn yếu sẽ được hỗ trợ đào tạo miễn phí và làm việc tại ANH ANH.

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ