TẠP VỤ NHÀ NGHĨ 

Mã công việc: 2818
Mức lương : 3,8 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2019-01-13

Thông tin mô tả

– Làm từ 7h00 – 18h00
– Bao ăn trưa ,có chổ ở lại
– Dọn dẹp ,trông coi nhà nghĩ
– Yêu cầu tuổi từ 23 – 30 tuổi
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ