TÀI XẾ CHỞ TẠP HÓA ,BÁNH KẸO 

Mã công việc: 1550
Mức lương : 4,5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-10-31

Thông tin mô tả

– Chở hàng và hổ trợ bán hàng
– Chủ nhật nghĩ
– KInh nghiệm 1 năm trở lên
– Làm việc tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ