NỮ VĂN PHÒNG CÔNG TY PHÂN BÓN ,CÂY TRỒNG 

Mã công việc: 1298
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-10-31

Thông tin mô tả

– Có cơ hội tăng lương
– Làm giờ hành chính ,chủ nhật nghĩ
– Trung cấp kế toán hoặc văn thư trở lên
– Làm hợp đồng ,ký kết và đàm phán với khách hàng
– Thành thạo vi tính ,giao tiếp tốt
– Ký hợp đồng ,đàm phán với đối tác khi có lệnh của cơ quan
– Làm việc tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ