NỮ THỦ QUỸ 

Mã công việc: 2232
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– LÀm từ 6h30 – 18h30
– THu chi tiền mặt trong ngày
– Trung cấp các nghành nghề
– Có kinh nghiệm càng tốt
– TẠi BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ