NỮ PHỤ QUÁN CÀ PHÊ 

Mã công việc: 2931
Mức lương : 1,5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2019-01-27

Thông tin mô tả

– Ca1 6h00 – 12h00
– Ca 2 14h00 – 17h30
– Ca 3 16h30 – 22h00
– Nếu ở lại bao ăn ,ở
– Giao tiếp tốt ,ghi món,tính bill
– Làm tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ