NỮ PHỤ CỬA HÀNG

Mã công việc: 2621
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-30

Thông tin mô tả

-Làm từ 7h30-6h15 chiều, Tháng nghỉ 2 ngày
-Nhiệm vụ: bán hàng, soạn hàng….
-Yêu cầu: tuổi dưới 30, chăm chỉ, biết đánh máy tính

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ