NỮ KẾ TOÁN VIÊN CÔNG TY PP THIẾT BỊ 

Mã công việc: 2674
Mức lương : 3,5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-31

Thông tin mô tả

– Làm tốt tăng lương
– làm giờ hành chính
– Tháng nghĩ 3 ngày
– Theo dõi công nợ , kho , sổ sách ,thu chi
– Biết làm thuế ,báo cáo tài chính
– Trung cấp kế toán trở lên
– Tại BMT

 

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ