NỮ KẾ TOÁN TỔNG HỢP NỘI BỘ 

Mã công việc: 1540
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-10-31

Thông tin mô tả

– Làm chính thức lương cao
– Làm giờ hành chính ,chủ nhật nghĩ
– Thu chi sổ sách ,tổng hợp chứng từ ,…
– Trung cấp kế toán trở lên
– Làm bên cty đá hoa cương
– Tại thị xã buôn hồ

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ