NỮ KẾ TOÁN SỔ SÁCH CÔNG TY THỜI TRANG 

Mã công việc: 2867
Mức lương : 3 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2019-01-13

Thông tin mô tả

– Làm giờ hành chính ,chủ nhật nghĩ
– Theo dõi ,thu chi sổ sách
– GHi hóa đơn đỏ 
– Làm theo sự chỉ đạo của công ty khi có phát sinh
– TRung cấp kế toán trở lên
– Có kinh nghiệm rồi
– Tại BMT 

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ