NỮ KẾ TOÁN SỔ SÁCH BÊN HÀNG TIÊU DÙNG 

Mã công việc: 2495
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-23

Thông tin mô tả

– Làm từ 7h00 – 17h30
– Tuần có 1 ngày nghĩ
– Xuất hóa đơn ,trực điện thoại …
– Không yêu cầu làm thuế hay bctc
– TRung cấp kế toán trở lên
– LÀm tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ