NỮ KẾ TOÁN NỘI BỘ KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM 

Mã công việc: 2847
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2019-01-13

Thông tin mô tả

– Làm giờ hành chính ,chủ nhật nghĩ
– Theo dõi thu chi,sổ sách trong ngày
– Chưa biết việc được chỉ dẫn
– Yêu cầu tuổi từ 23 – 27 tuổi
– Trung cấp kế toán trở lên ,giao tiếp tốt ,ngoại hình ưa nhìn
– Làm bên công ty sản xuất và thương mại

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ