NỮ KẾ TOÁN NỘI BỘ CÔNG TY NÔNG SẢN 

Mã công việc: 2545
Mức lương : 6 Triêu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-30

Thông tin mô tả

– Làm giờ hành chính
– Bao ăn ,yêu cầu ở lại
– phụ cấp thêm tiền ăn sáng 750.000 /tháng
– Biết ghi sổ sách ,sao lưu ,chủ yếu làm trên giấy tờ là chính
– Theo dõi ,gọi điện ,thu hồi công nợ
– Viết chữ đẹp ,rõ ràng
– Trung cấp kế toán trở lên
– Công việc không áp lực

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ