NỮ KẾ TOÁN LÀM TẠI NHÀ HÀNG 

Mã công việc: 2504
Mức lương : 6 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-23

Thông tin mô tả

– Làm từ 8h00 – 18h00
– Ở lại trưa bao ăn trưa
– Được nghĩ ca từ 12h00 – 13h30
– Có kinh nghiệm bên quản lý nhà hàng càng tốt
– Theo dõi hồ sơ , tài chính của nhà hàng
– Thu chi hằng ngày ,tổng hợp sổ sách
– Tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên
– Làm tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ