NỮ KẾ TOÁN KHO 

Mã công việc: 2382
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-15

Thông tin mô tả

– LÀm từ 7h00 – 11h30 ; 1h00 – 5h00
– Nghĩ 1 buổi chiều CN
– Thành thạo máy tính
– Theo dõi chứng từ và số lượng hàng hoá trong kho
– thu hồi công nợ
– LÀm tại công ty nội thất
– LÀm tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ