NỮ GIÚP VIỆC TRÔNG NGƯỜI GIÀ 

Mã công việc: 2268
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– Làm tốt tăng lương
– Làm từ 6h30 – 18h30
– Bao trưa
– Có chổ ở lại nếu muốn
– TẠi BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ