NỮ GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ 

Mã công việc: 2732
Mức lương : 6 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-31

Thông tin mô tả

– Bao ăn ở lại
– Phụ chăm bà ,dọn dẹp ,trông coi nhà cửa
– yêu cầu trung thực ,lý lịch rõ ràng
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ