NỮ GIAO HÀNG VÀ ĐI THU NHẬN HÀNG BÊN NÔNG SẢN 

Mã công việc: 3075
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2019-01-31

Thông tin mô tả

– Bao ăn ,yêu cầu ở lại
– phụ cấp thêm tiền ăn sáng 750.000 /tháng
– Không cần bằng cấp ,viết chữ đẹp,biết tính toán là được
– Theo xe hoặc ở tại công ty ghi số ký hàng về ,hàng bán ra
– Trực nghe điện thoại ,chưa biết việc được chỉ dẫn

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ