NỮ BÁN HÀNG XĂNG DẦU 

Mã công việc: 1999
Mức lương : 6 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– Làm từ 5h00 – 20h00
– Lương 6tr/tháng ( không bao ăn ,có chổ ở lại )
– Lương 4tr5/tháng ( bao ăn ,có chổ ở lại )
– Yêu cầu làm ở lại
– Chưa biết việc vô được hướng dẫn
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ