NỮ BÁN HÀNG XĂNG DẦU 

Mã công việc: 2264
Mức lương : 6 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– Làm từ 5h00 – 20h00
– Yêu cầu làm ở lại
– CHưa biết việc vô được hướng dẫn
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ