Nhân Viên Thị Trường.

Mã công việc: 2167
Mức lương : 7 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

Vị trí :  Nhân Viên Thị Trường.
Khu vực : Toàn Quốc
Số lượng : 1 tỉnh 1-2 giám sát và 3 -5 Nhân viên thị trường

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ