Nhân viên kiểm định chất lượng nông sản (TIÊU, CÀ PHÊ)

Mã công việc: 1633
Mức lương : Thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ 2018-11-17

Thông tin mô tả

– Chịu trách nhiệm giám định chất lượng hàng hóa theo các tiêu chí của hợp đồng mua hàng.

– Làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp hàng hóa nội địa tại hiện trường. Thường xuyên tư vấn, cập nhật các thông tin có liên quan đến hàng hóa, tình hình kho bãi của nhà cung cấp cho Trưởng Phó Phòng/ Ban Giám Đốc một cách chủ động.

– Lập báo cáo tiến trình, kết quả giám định  và lưu trữ hồ sơ hình ảnh theo quy định của phòng ban. Lập báo cáo thống kê số liệu cuối kỳ.

– Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện xuất/ nhập hàng.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phó Phòng/ Giám Đốc.

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ