Nhân viên Hành chính, nhân sự

Mã công việc: 1605
Mức lương : Thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ 2018-11-24

Thông tin mô tả

– Soạn thảo các văn bản, quản lý công văn đi và đến
– Quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, cập nhật danh sách nhân sự. Tính lương hàng tháng.
– Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến người lao động, hỗ trợ và giải quyết các thắc mắc của người lao động.
– Đóng BHXH và giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động.
– Tuyển dụng kịp thời về chất lượng và số lượng nhân sự, đáp ứng nhu cầu nhân sự tại các bộ phận trong công ty
– Tham mưu, xây dựng và hiệu chỉnh, cải tiến các chính sách, quy trình, các hoạt động liên quan đến hành chánh, nhân sự
– Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác nhân sự: cơ cấu tổ chức (bố trí, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, cách chức, sa thải); văn hóa doanh nghiệp; tuyển dụng; đào tạo; đánh giá; chế độ lương thưởng; đãi ngộ…
– Xây dựng và triển khai thực hiện quy định, quy trình, quy chế tiền lương, quy chế khen thưởng- kỷ luật,.. cho phù hợp với từng thời kỳ.
– Giải quyết các công việc hành chính khác của Công ty.
– Trao đổi cụ thể công việc khi phỏng vấn.

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ