NAM VĂN PHÒNG LÀM TẠI BỘ PHẬN MAKETTING 

Mã công việc: 2936
Mức lương : 5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2019-01-27

Thông tin mô tả

– Làm giờ hành chính
– Chủ nhật nghĩ ,các ngày lễ được nghĩ
– Có kinh nghiệm đăng bài ,chạy chương trình trên mạng xã hội
– Thu thập thông tin của bán hàng,hổ trợ bán hàng
– Tốt nghiệp trung cấp các ngành nghề nông nghiệp ,quản trị ,maket, kế toán
– Máy tính thành thạo
– LÀm tại công ty phân bón hữu cơ
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ