NAM SALE ỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC 

Mã công việc: 2244
Mức lương : Thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– Có thị trường sẵn
– Đi ghi toa ,lấy đơn hàng về
– Có kinh nghiệm bên kinh doanh rồi
– TẠi BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ