NAM PHỤ XE TẠP HÓA 

Mã công việc: 2289
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– Theo xe bán hàng tạp hoá
– PHụ bốc hàng theo xe
– Nhanh nhẹn ,giao tiếp tốt
– Nghĩ chủ nhật
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ