NAM PHỤ XE TẠP HÓA BIA ,NƯỚC NGỌT

Mã công việc: 2146
Mức lương : 5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– Theo xe bán hàng tạp hoá
– Phụ bốc hàng theo xe
– Nhanh nhẹn ,giao tiếp tốt
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ