NAM PHỤ BỐC HÀNG VLXD VÀ THEO XE 

Mã công việc: 2287
Mức lương : 4,5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– Bao ăn trưa
– Làm giờ hành chính
– Cần người có sức khoẻ
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ