NAM PHỤ BỐC BIA TẠI NHÀ PP 

Mã công việc: 2261
Mức lương : 5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– Cuối tháng có thưởng thêm nếu làm thêm giờ
– Làm từ 7h15 – 17h30 ( trễ nhất là 20h00)
– PHụ bốc bia,vận chuyển hàng
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ