NAM PHỤ BÁN HÀNG BÊN GAS TẠI CỬA HÀNG ( khí oxy y tế ) 

Mã công việc: 2014
Mức lương : 4,2 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– Làm tốt tăng lương
– có chổ ở lại ,bao trưa
– Lấy hàng cho khách ,sắp xếp ,đưa hàng vô kho
– Làm việc tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ