NAM NỮ TRỰC ĐIỆN THOẠI,XUẤT HÓA ĐƠN HÀNG 

Mã công việc: 1525
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-10-31

Thông tin mô tả

– Làm giờ hành chính
– Chủ nhật nghĩ
– Bá hàng qua điện thoại ,ghi hóa đơn tay
– Làm giấy xuất nhập hàng
– Trung cấp các ngành nghề
– Tại BMT ( Cuối nguyễn thị định)

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ