NAM NỮ TRỰC ĐIỆN THOẠI,XUẤT HÓA ĐƠN HÀNG 

Mã công việc: 2964
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2019-01-20

Thông tin mô tả

– Làm giờ hành chính
– Chủ nhật nghĩ
– Bá hàng qua điện thoại ,ghi hóa đơn tay
– Làm giấy xuất nhập hàng
– Trung cấp kế toán mới ra trường vẫn được

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ