NAM NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN 

Mã công việc: 1533
Mức lương : Thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ 2018-10-31

Thông tin mô tả

– Lương thỏa thuận khi phỏng vấn
– Phiên dịch ,đọc hiểu tiếng hàn
– Làm cho cty gia công ,sản xuất
– Làm giờ hành chính
– Chủ nhật nghĩ
– TẠi BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ