NAM NỮ NHÂN VIÊN TƯ VẤN LÀM TẠI CÔNG TY TRUYỀN THÔNG 

Mã công việc: 2503
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-23

Thông tin mô tả

– Làm giờ hành chính ,chủ nhật nghĩ
– Bảo hiểm và chế độ đầy đủ
– Có thưởng và hoa hồng cuối tháng
– Được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ nếu chưa có kinh nghiệm
– Trung cấp các ngành nghề trở lên
– Máy tính thành thạo ,có laptop
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ