NAM NỮ KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Mã công việc: 2565
Mức lương : 10 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-31

Thông tin mô tả

– làm giờ hành chính ,chủ nhật nghĩ
– các ngày nghĩ lễ được nghĩ
– Đóng bảo hiểm ,chế độ đầy đủ
– Công Ty trợ cấp tiền điện thoại ,và rất nhiều khoản chi khác hằng tháng ….
– Có kinh nghiệm 5 năm kế toán trở lên
– Vững thuế ,tài chính ,quyết toán ,các phần mềm kế toán
– Có kinh nghiệm quản lý ,điều hành hệ thống kt cả cty
– Làm bên công ty nông nghiệp
– Tại Cư bao ,Buôn hồ

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ