NAM NỮ KẾ TOÁN TỔNG HỢP 

Mã công việc: 2820
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2019-01-13

Thông tin mô tả

– Biết làm báo cáo thuế , BCTC
– Kinh nghiệm 1 năm trở lên
– Làm giờ hành chính ,chủ nhật nghĩ
– Thành thạo vi tính văn phòng
– TỐt nghiệp trung cấp kế toán trở lên
– Đóng bảo hiểm đầy đủ
– Làm bên công ty nông sản
– LÀm tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ