NAM LĐPT BÊN SẢN XUẤT BỒN NƯỚC 

Mã công việc: 2609
Mức lương : 5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-30

Thông tin mô tả

– Bao ăn trưa
– Làm giờ hành chính
– NHanh nhẹn ,trung thực
– Phụ dán ,sơn,chỉnh sữa ,sản xuất bồn nước
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ