NAM KỸ THUẬT BÊN ĐIỆN DÂN DỤNG 

Mã công việc: 3062
Mức lương : 5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2019-01-31

Thông tin mô tả

– Tốt nghiệp trung cấp điện trở lên
– Sữa chữa hệ thồng điện tại nhà máy chế biến
– Tuổi dưới 35 tuổi
– Có kinh nghiệm càng tốt
– Làm việc tại Cư Bao

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ