NAM CÔNG NHÂN LẮP ĐẶT ỐNG NƯỚC 

Mã công việc: 2113
Mức lương : 5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– Làm tốt tăng lương
– Nếu phải đi huyện lắp đặt ống bao trưa
– Có trả lương theo ngày
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ