NAM CÔNG NHÂN LẮP ĐẶT ỐNG NƯỚC 

Mã công việc: 2398
Mức lương : 5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-15

Thông tin mô tả

– Làm tốt tăng lương
– Nếu phải đi huyện lắp đặt ống bao trưa
– Có trả lương theo ngày
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ