NAM BÁN HÀNG TẠI CÂY XĂNG 

Mã công việc: 2745
Mức lương : 4 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-31

Thông tin mô tả

– Thời gian là từ 6h00 – 20h00 ( vẫn được nghĩ trưa )
– Bao ăn ở lại
– Vào làm sẽ được bày việc cụ thể
– Bán hàng,bơm xăng cho khách
– Chịu làm lâu dài
– Tại BMt

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ