[MM Mega Market Buôn Ma Thuột] – Trợ lý giám sát kỹ thuật/ bảo trì

Mã công việc: 9102
Mức lương : 7.5tr trở lên Hạn nộp hồ sơ 2024-05-31

Thông tin mô tả

– Lập kế hoạch các hạng mục bảo trì hàng năm và sửa chữa thiết bị/ cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn. – Trực tiếp theo dõi việc thực hiện bảo trì định kỳ hoặc đột xuất nhằm duy trì hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt. – Phối hợp với nhà thầu trong công tác bảo trì ngăn ngừa hư hỏng. Kiểm tra chi tiết, tư vấn và giám sát các kế hoạch làm việc theo lịch trình thường xuyên nhằm mục đích duy trì hoạt động của thiết bị/ cơ sở đạt yêu cầu cũng như ngăn ngừa các sự cố lớn. – Quản lý vật tư tồn kho để đáp ứng kịp thời các công việc sửa chữa và bảo trì. – Phát triển các phương pháp hiệu quả để giám sát các hoạt động của nhân viên kỹ thuật – Đào tạo nhân viên kỹ thuật và các cá nhân có liên quan khác để nâng cao kỹ năng của họ và thực hiện hiệu quả. – Xem xét kế hoạch bảo trì sửa chữa, lắp đặt thiết bị mới, … – Thực hiện các phương pháp cải thiện an toàn tại nơi làm việc và phát triển các chương trình liên quan đến giáo dục an toàn cho nhân viên kỹ thuật. – Xây dựng các thông số kỹ thuật của hợp đồng và kiểm tra công việc do các nhà thầu thực hiện để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng. – Tiếp nhận và thực hiện công việc, nhiệm vụ khác được phân công bởi Giám sát Kỹ thuật. – Đảm bảo thực hiện và tuân thủ các trách nhiệm theo như đã được yêu cầu trong các Quy trình có liên quan để phục vụ công việc. – Hỗ trợ hoạt động của các phòng khác, nếu có yêu cầu từ Giám sát Kỹ thuật.

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ