KẾ TOÁN LÀM TẠI LÒ BÁNH MÌ 

Mã công việc: 2517
Mức lương : 4,5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-30

Thông tin mô tả

– Làm từ 6h00 sáng -9h00 sáng ,chiều làm từ 1h00 – 17h00
– Đếm bánh mì,cộng sổ số lượng ,theo dõi hàng bột mì xuất trong ngày,số lượng bánh sản xuất và tiêu thụ
– Có kinh nghiệm bên thu ,chi,hàng xuất tồn
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ