GIÁM SÁT KINH DOANH (PHỤ TRÁCH ĐĂK LĂK/ LÂM ĐỒNG)

Mã công việc: 3400
Mức lương : 10-19.5 TRIÊU Hạn nộp hồ sơ 2020-12-11

Thông tin mô tả

Chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược bán hàng tối đa của công ty: đào tạo nhân viên kinh doanh để thực hiện và duy trì khả năng hiển thị sản phẩm tại khu vực được phụ trách.
Đạt được tất cả các mục tiêu bán hàng: Mở nhà phân phối, dữ liệu khách hàng, tuyển dụng / đào tạo nhân viên kinh doanh, tham quan cửa hàng hàng ngày, báo cáo thông tin thị trường trong khu vực mình phụ trách.
Tuyển dụng / quản lý / thúc đẩy nhân viên kinh doanh, đưa ra các mục tiêu rõ ràng và phù hợp bao gồm yêu cầu về tầm nhìn, cam kết bán hàng, kế hoạch lộ trình,…
Làm việc với Nhà phân phối về kế hoạch đặt hàng, quản lý hàng tồn kho, và phân phối hàng hóa thông qua các chương trình bán hàng.
Duy trì khảo sát thị trường hàng ngày cùng với nhân viên kinh doanh để củng cố mối quan hệ giữa khách hàng và giám sát nhân viên kinh doanh.
Lập kế hoạch lộ trình, kế hoạch bảo hiểm tổng thể để tăng thế mạnh của nhà phân phối bán lẻ.
Báo cáo cho quản lý kinh doanh khu vực tất cả các hoạt động phản hồi từ thị trường / hoạt động của đối thủ để theo dõi trong kinh doanh.
Giám sát để đảm bảo tuân thủ chính sách của đại diện bán hàng cho công ty và nhà phân phối.
Có thể mạnh mở điểm bán hàng mới

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ