3 NAM NỮ PHỤC VỤ CA TỐI NHÀ HÀNG 

Mã công việc: 1677
Mức lương : 2 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-10-31

Thông tin mô tả

– Làm từ 16h00 – 22h00
– Bao ăn
– Ghi món ,chạy bàn
– Nhanh nhẹn ,vui vẻ
– tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ