2 NỮ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 

Mã công việc: 2315
Mức lương : 5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– Làm giờ hành chính
– CHủ nhật nghĩ
– Tư vấn bán hàng ,thu chi trong ngày
– Có kinh nghiệm misa càng tốt
– Làm bên công ty phân phối ống nước tưới ,tiết kiệm nước
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ