2 NHÂN VIÊN SALE BÊN NẤM SẠCH 

Mã công việc: 1578
Mức lương : 5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-25

Thông tin mô tả

– Làm giờ hành chính ,chủ nhật nghĩ
– Có doanh số và hoa hồng
– Có thị trường sẵn ,chăm sóc thị trường cũ ,mở rộng thị trường mới
– Yêu cầu trình độ từ hết lớp 12 trở lên
– Làm việc tại khi vực xã Eakar, Krong Pak , Madrak

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ