2 NAM NỮ PHỤC VỤ NHÀ HÀNG 

Mã công việc: 2731
Mức lương : 4,3 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-31

Thông tin mô tả

– Bao ăn
– Nhanh nhẹn,giao tiếp tốt
– Phụ bưng bê,ghi món ,…
– Làm từ 8h00 – 23h00
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ